HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Menü

Zihin Haritaları Eğitimi 15.08.2018

EĞİTİMİN ADI

ZİHİN HARİTALARI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

En az 10 kişilik talep olması halinde açılacaktır.

EĞİTİMİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

Cumartesi : 10:00–17:30 / Pazar : 10:00–17:30

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

12 Saat

EĞİTİMİN KISA  AÇIKLAMASI

GİRİŞ

Zihin Haritası, düşünceleri birbirine bağlamak ve bunları bir ana düşünce etrafında toplamak için kullanılan ve bilgiler arasındaki anlamsal bağlantıları gösteren bir diyagramdır. Genellikle şekiller, resimler, sözcükler ve çizgiler içerir. Düşünceleri tasarlamak, sınıflandırmak ve görselleştirmek yoluyla eğitim alanında, planlamada, raporlamada, organizasyonda, proje yönetiminde, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır.

Resimler ve bağlantılar kullanılarak dikkatler bir noktaya kolayca odaklanabilir. Mantıksal düzenleme ile görsel düzenlemenin sentezlenmesi sonucu çalışma kolaylaşır. İnsan beyni resimleri ve bunlarla ilişkilendirilmiş anahtar sözcükleri daha kolay hatırlar. Zihin, doğrusal düşüncelerle değil çağrışımlarla çalışır. Zihin haritaları bunu modellemeye yarar. Zihin haritaları ile hem tek tek fikirler, hem de konu bütünü aynı anda görülebilir.

EĞİTİMİN AMACI

Eğitimin amacı, katılımcılara beyinlerini daha verimli kullanarak düşüncelerini organize etme aracı olan zihin haritalama becerisini kazandırmaktır. Eğitimin sonunda katılımcıların; karşılaştıkları problemlerin çözümünde, karar vermeleri gereken konuları ve onunla ilgili bilgileri yazılı hale getirmede ve diğer düşüncelerini görsel olarak, verimli bir şekilde organize etme yeteneğine kavuşmaları arzulanmaktadır. Başka bir deyişle kişisel olarak; düşünme, öğrenme ve etkili iletişim oluşturma yeteneklerini geliştirmek amacıyla dünyanın en iyi kurgulama aracını öğrenmek; daha iyi kararlar almak; Hızlı ve kolay bir şekilde planlamak ve önceliklendirmek; süratle yeni fikirler üretmek ve beyin fırtınası yapmak; toplantılarda daha iyi not almak, yazılı kaynaklardan ve konuşmalardan daha pratik not çıkarmak; rapor, sunum ve konuşma hazırlamak; hafızayı geliştirmek, bilgiyi akılda tutma ve geri çağırıp kullanma becerisini arttırmak; Geniş miktarda bilgiyi organize etmek.

İş hayatı açısından ise:

Beyin gücünü işgücüne yöneltmek;

Çalışma verimliliği ve performansını arttırmak;

Projeleri, toplantıları ve iş süreçlerini daha etkili plânlamak ve yönetmek imkânını bulmaları beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR

Bu eğitime, işyerinde daha etkili ve verimli çalışmalarına yardım edecek pratik bir yol öğrenmek isteyen çalışanlar, büyük miktarda veriyi yönetmek durumunda olanlar, hızlı ve etkili not almayı öğrenmek isteyenler, eğitimciler, etkili ve verimli ders çalışmak isteyen öğrenciler ve yukarıdaki faydaları elde etmek isteyen herkes katılabilir.

KATILIMCILARIN KAZANIMLARI

Not tutarken, planlama yaparken ya da bir kitaptan önemli yerleri not ederken, sıradan insanlar gibi sayfalarca kâğıda ihtiyacınız olmayacak. Çünkü tüm bunları tek bir sayfa üzerinde gerçekleştirebileceksiniz. Konuları, kendinize özgü anahtar kelimeler, simgeler ve resimlerle ifade edeceğiniz için beyninizin sağ ve sol bölümünü birlikte kullanıyor olacaksınız. Tuttuğunuz notları, yıllar sonra da hatırlıyor olacaksınız, hem de bütün halinde. (Sıradan not tutma yönteminde, bütünlük sağlanamaz ve hatırlama oranı üzerinden zaman geçtikçe azalır) Hedeflerinizi belirlerken, konular arasında daha önce hiç fark etmediğiniz ilişkileri göreceksiniz. Zamandan kazanacaksınız.  Zihninizin nasıl yapılandığını daha iyi görecek ve yeni bilgileri beynin Program bitiminde katılımcılara Hitit üniversitesi onaylı "Zihin Haritaları Katılım Sertifikası" verilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Düşünce ve Haritalama. Zihin Haritalamanın İşlevi. Zihin Haritalama Metodolojisi. Grup Egzersizleri. Atölye Çalışması. Değerlendirme

EĞİTİM YÖNTEMİ

Karma Eğitim Modeli

SINIF KONTENJANI

20   

EĞİTMEN

NESRİN ÇELİK

EĞİTİMİN ÜCRETİ

1000 TL

NOT

Eğitim ücretimiz kişi başı olup KDV dahildir. Üniversitemiz öğrencileri ile çalışanları ve birinci derece yakınlarına eğitim ücretinin %20' si, Üniversitemiz Mezunlarına %10  oranında indirim uygulanır.