HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Menü

SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi (Akşam Grubu) 9.09.2019

 EĞİTİMİN ADI

SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimi (Akşam Grubu)

EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ           

En az 10 kişilik talep olması halinde açılacaktır.

EĞİTİMİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

Pazartesi, Salı : 18:00 – 21:00

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

Her ders 3 Saat Toplam 5 Hafta 30 Saat

EĞİTİMİN KISA  AÇIKLAMASI            

1) Temel İstatistiksel kavramlar

2) Veri düzenleme

3) Grafik gösterimler

4) Tanımlayıcı İstatistikler

5) Normallik analizleri

6) Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

7) Bağımsız iki örneklem t testi, Mann- Whitney U testi

8) Tek Yönlü ANOVA testi, Kruskal-Wallis Testi

9) Ki-Kare Analizi

10)Korelasyon Analizi (Parametrik ve Parametrik olmayan Korelasyon Katsayıları)

11)Basit Regresyon Analizi

12)Güvenirlik Analizi

13)SPSS de Anket verilerini Çözümleme

14)SPSS de Ölçek verilerini çözümleme

15)Diğer merak edilen istatistiksel analizler ile ilgili bilgi verme ve yönlendirme.

SINIF KONTENJANI

Maksimum 20 Kişi

EĞİTMEN

Doç. Dr. Cem Koçak

EĞİTİMİN ÜCRETİ

600 TL 

NOT

Eğitim ücretimiz kişi başı olup KDV dahildir. Üniversitemiz öğrencileri ile çalışanları ve birinci derece yakınlarına eğitim ücretinin %20 si oranında indirim uygulanır.