HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Menü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 15.08.2018

EĞİTİMİN ADI

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 

EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

 En az 10 kişilik taleb olması halinde açılacaktır.

EĞİTİMİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

Cumartesi : 10:00–13:00 ve 14:00–17:00 / Pazar : 10:00–13:00 ve 14:00–17:00

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

19 Hafta Toplam 228 Saat

EĞİTİMİN KISA  AÇIKLAMASI

     Bu Lisans İçin Çalışma Alanları

 

 (a) Portföy yöneticisi,

 (b) Portföy yönetim şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri,

 (c) Araştırma uzmanı,

 (d) Yatırım danışmanı,

 (e) Kurumsal finansman uzmanı,

 (f) Müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri,

 (g) Yöneticiler (İhtisas personelinin görev aldığı birimlerin, bağlı bulunduğu tüm   kademelerdeki yöneticiler ile bu birimlerde, yönetici ile ihtisas personeli arasındaki  kademelerde görev yapan personeldir),

 (h) Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticileri, fon kurulu üyeleri, portföy yöneticileri, fon denetçisi ve iç kontrol birimi çalışanı,

 (i) Payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen personel (söz konusu personelin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı"na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip olması zorunludur),

 (j) Varlık finansmanı fonlarının fon kurulu üyeleri.

 

    Tamamlanması Gereken Modüller:

1-Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

2- Sermaye piyasası araçları 1

3-       Sermaye piyasası araçları 2

4-       Yatırım kuruluşları

5-       Finansal piyasalar

6-       Takas, saklama ve operasyon işlemleri

7-       Finansal yönetim ve mali analiz

8-       Ticaret hukuku

9-       Muhasebe ve finansal raporlama

10-   Genel ekonomi

11-    Temel finans matematiği ve değerleme yöntemleri

12-    Kurumlarda ve sermaye piyasasında vergilendirme

 

          Adaylardan yukarıda beliritlen modüllerin herbirinden en az 50, toplamda ortalama 60 ve üzeri not alanlar “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3” almaya hak kazanır.

 

          Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 sınavlarına katılmak isteyen adayların "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı"na sahip olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

   

         Bu lisansa sahip olanlar, ayrı bir lisans belgesi gerekmeksizin "Düzey 2" ve "Düzey 1" lisansları kapsamına giren alanlarda görev yapabilir.

SINIF KONTENJANI

14       

EĞİTMEN

Üniversitemiz Bankacılık Finans Bölümü Öğretim Üyeleri

EĞİTİMİN ÜCRETİ

4.200 TL

NOT

Eğitim ücretimiz kişi başı olup KDV dahildir. Üniversitemiz öğrencileri ile çalışanları ve birinci derece yakınlarına eğitim ücretinin %20' si oranında indirim uygulanır.