HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Menü

İşveren/İşveren Vekili İSG Eğitimleri 9.09.2019

EĞİTİMİN ADI

İşveren/İşveren Vekili İSG Eğitimleri

EĞİTİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

En az 10 kişilik talep olması halinde açılacaktır.

EĞİTİMİN GÜNLERİ VE SAATLERİ

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

2 gün (16 saat)

EĞİTİMİN  AÇIKLAMASI

Eğitim Programı toplamda 16 saat olacaktır. Eğitim programları açık öğretim, uzaktan veya yüz yüze eğitim yoluyla düzenlenir. Yüz yüze eğitimlerde devam zorunluluğu bulunur. Eğitim süresinin %25’inden fazla devamsızlığı bulunan aday eğitimi tamamlamamış sayılır ve sınav listesine alınmaz. Bu adaylar için sınava katılım hakkı belgesi düzenlenmez. Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı hazırlanmış olup ders kitabında işlenen konular şöyledir:

1.        İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

2.      Ulusal iş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

3.      İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı

4.      İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (1 saat)

5.      İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

6.      İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler

7.      İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi ve Hukuki Sonuçları

8.      İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-I

9.      İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-II

10.    İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri-III

11.    İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler

12.    İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar

 

     Sadece yüz yüze eğitimlerde, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve   Güvenliği Eğitimi yayını kullanılabilir. Bu yayının dışında eğiticinin hazırladığı öğrenme materyali kullanılır. Üniversite, yayın için adaylardan ayrıca ücret talep edemez.

Eğitim Tamamlama Belgesi (Sınav Giriş Belgesi)

     Üniversite, eğitimi tamamlayanlara Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan örneğine uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Sınavına Katılım Hakkı Belgesi düzenler ve katılımcıya verir.

    Üniversite, eğitim programına tamamlayarak belge almaya hak kazanan adayların listesini, TC kimlik numaraları ile birlikte sınav tarihinden en geç 45 (kırkbeş) gün önce elektronik ortamda Anadolu Üniversitesine iletir. Hazırlanan listeyi ayrıca resmi yazı ile Anadolu Üniversitesi ile Genel Müdürlüğe gönderir.

Kimler Başvurabilir

Ø Sertifika programının temel hedef kitlesi hali hazırda elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir.

Ø  Başvuru esnasında adaylardan en az; isim, soy isim, TC kimlik numarası, öğrenim durumu, cinsiyeti ile adayın işveren, işveren vekili veya çalışan olduğuna ilişkin bilgiler alınır.  Söz konusu bilgiler elektronik ortamda en az 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

Ø   Bu program için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamaktadır. Bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programa katılarak eğitim alabilir.

Ø  Eğitim Programı Az Tehlikeli İşyeri Personelleri ve İş yeri sahipleri için hazırlamıştır.

Ø   Az tehlikeli Sınıfta yer Alan örnek Çalışma alanları; Eczaneler, Lokantalar, – Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…)

Ø   Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…

Başarı Koşulları

Ø Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

Ø Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.

SINIF KONTENJANI

100                   

EĞİTMEN

Hitit Üniversitesi Akademik Personelleri

EĞİTİMİN ÜCRETİ

200 TL