HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Menü

Akademik Araştırma Yöntem ve Araçları Eğitimi Yapıldı 16.02.2019

HİTİTSEM tarafından 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında, Üniversitemiz öğretim elemanlarına yönelik “Akademik Araştırma Yöntem ve Araçları” başlıklı bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim, akademik çalışmalarda karşılaşılan ve uygulamaya yönelik temel sorunların çözümünde sıklıkla tercih edilen yöntem ve araçların tanıtılmasına, temel varsayımlarının ve uygulamalarının yapılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu eğitim ile, akademik çalışma niteliğini artırmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Eğitim, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı ile Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi binasında bulunan Merkez Kütüphanemizin Multimedya Salonunda gerçekleşmiştir. 

Uygulamalı olarak düzenlenen eğitimlerde Arş.Gör. Emre Özyerden, Sosyal Bilimlerde Deneysel Yöntemler, R Programlamaya Giriş, Temel Komutlar, R ile Grafik Çizimi ve Görselleştirme, LATEX ile Bilimsel Doküman Hazırlama, Temel Komutlar ve Şablon Kullanımı konuları aktarılmıştır. Arş.Gör.Dr. Ferhat Çıkak ise STATA Programına Giriş ve Temel komutlar, STATA ile Grafik Çizme, Regresyon, LPM, Logit ve Probit Modelleri, Birim Kök Testleri, VAR Modeli ile Nedensellik Testlerini uygulanmıştır. Arş.Gör. Reyhan Karababa da STATA ile Panel Veri Yapısı hakkında bilgi vererek temel varsayımları, STATA ile Birim Etkisi, Zaman Etkisi, Sabit ve Tesadüfi Etki Testlerini, Değişen Varyans ve Hausman Testlerini uygulamalı olarak akarmıştır. Doç.Dr. Eşref Savaş Başcı da Veri Tabanı Kullanımı ve abone olunan veri tabanlarından veri alma yöntemlerini aktarmış, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Finnet Analiz Expert ve Thomson Reuters Datastream’dan veri alma örnek uygulamaları yapmıştır.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilerek, eğitim değerlendirme anketi uygulanmıştır.

İlgili Fotoğraflar